Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy


Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Z życia szkoły...