Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

szkoła
Zasady rekrutacji do przedszkola i klasy 1 na rok szkolny 2017/2018 zakładka KOMUNIKATY