Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Audycja muzyczna "Polskie tańce narodowe"

We wtorek 7 listopada nasza szkoła gościła bielskich artystów (Piotra Sadowskiego - skrzypce, Urszulę Mizię - wiolonczela, Joannę Korpielę - śpiew, Agatę Adamczyk - fortepian), którzy zaprezentowali audycję muzyczną zatytułowaną "Polskie tańce narodowe".

Uczniowie mogli wysłuchać grane na żywo polonezy, mazurki, kujawiaki, krakowiaki oraz oberki polskich kompozytorów takich jak: Michał Kleofas Ogiński, Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski, Karol Kurpiński oraz Wojciech Kilar. Słowo wiążące podane w bardzo interesujący sposób przez Urszulę Mizię pozwoliło dzieciom utrwalić wiadomości na temat narodowych polskich tańców. Uczniowie zachęceni pytaniami włączyli się do rozmowy prezentując dużą wiedzą na temat poszczególnych tańców.

szkoła szkoła