Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Pasowanie pierwszoklasistów

Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów należy już do tradycji naszej szkoły. W piątek, 20 października 2017r, najmłodsi uczniowie, przy współudziale uczniów z klasy 4, którzy wystąpili w roli prowadzących uroczystość, zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności w programie artystycznym. Na zakończenie złożyli ślubowanie. Pani dyrektor szkoły Alicja Radgowska, symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia, a w-ce dyrektor pani Anna Malchar wręczyła okolicznościowe dyplomy i słodkie upominki ufundowane przez rodziców. Na zakończenie najmłodsi uczniowie zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia. Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem uczniów ze swoimi wychowawczyniami i rodzicami.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie