Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

„Rekrutacja przedszkole 2018/2019”